Timemanagement: waarom de meeste opleidingen falen en hoe dat op te lossen.

Timemanagement opleidingen hebben te vaak een teleurstellende impact. Deelnemers starten na afloop soms met de beste intenties met een nieuwe aanpak, maar die verwatert vaak al na enkele dagen. Waarom de meeste opleidingen timemanagement falen? Tijdsbeheer is meer een kwestie van inzicht en motivatie dan van techniek.

Het vermogen om efficiënt met tijd om te gaan, is cruciaal voor persoonlijk succes en professionele groei. Wie zijn persoonlijke tijdsbeheer wil verbeteren, hoopt al snel dat een opleiding timemanagement de oplossing brengt. Maar hoe interessant de tips uit zo’n training ook zijn, vaak vervalt de deelnemer binnen enkele dagen weer in oude gewoontes en patronen. De reden: bij de meeste opleidingen ligt de focus eenzijdig op technische aspecten en wordt er te weinig aandacht besteed aan de echte oplossing, namelijk het aanzwengelen van de motivatie en het aanpakken van slechte gewoontes.

De beste opleiding timemanagement vertrekt niet van het hoe, wel van het waarom

Een opleiding timemanagement wordt vaak beoordeeld op basis van de aangeleerde methode en de specifieke technieken en tools om de tijd beter te beheren. Lijkt deze manier van werken oké? Sluit ze aan bij tools en applicaties die onze organisatie nu al gebruikt…? De meeste opleidingen timemanagement beginnen en eindigen met zuiver technische informatie. Deelnemers worden overladen met methodes, apps en strategieën om hun tijd beter te organiseren. In theorie zijn ze daarmee geholpen…

Hoewel de concrete tips om iemands timemanagement te verbeteren natuurlijk belangrijk zijn, toch ligt het fundament van effectief timemanagement dieper dan aangereikte planningstools en technieken voor agendabeheer. Het draait niet alleen om ‘hoe’, maar vooral om ‘waarom‘. Zonder duidelijk begrip van het waarom achter timemanagement, ontbreekt achteraf meestal de motivatie om de inspanning te leveren die nodig is om de technische tips in de praktijk te vertalen.

What’s in it for me?

Elke effectieve opleiding timemanagement zou daarom moeten beginnen vanuit de persoonlijke winst van de medewerker. Wat drijft iemand om zijn tijd beter te beheren? Is het om professionele doelen te bereiken, een gezondere werk-privébalans te creëren, of simpelweg om meer voldoening uit het leven te halen? Pas wanneer deze diepere motivaties helder zijn, kan een deelnemer een duurzame en persoonlijke benadering van timemanagement ontwikkelen.

Een ander aspect dat vaak over het hoofd wordt gezien in traditionele opleidingen, is het belang van inzicht in gedragsverandering en het mechanisme achter het bijsturen van hardnekkige (slechte) gewoontes. Technische kennis alleen is niet voldoende om blijvende verandering te bewerkstelligen. Mensen hebben de neiging om terug te vallen in oude gewoontes, zelfs nadat ze hebben geleerd hoe ze hun tijd efficiënter kunnen indelen.

Een effectieve opleiding time management zou daarom ook moeten focussen op het begrijpen en aanpakken van het mechanisme achter de onderliggende gewoontes die inefficiëntie in de hand werken. Dit vereist zelfreflectie en bewustwording van het eigen gedrag. Waar liggen de valkuilen? Welke terugkerende praktijken saboteren effectief timemanagement? Pas als deze vragen worden aangepakt, kan duurzame gedragsverandering plaatsvinden en maken technische oplossingen een kans.

Herkennen van ongezonde timemanagement gewoontes

Timemanagement gaat bovendien niet alleen over het aanleren en implementeren van bepaalde tactieken, het gaat minstens zoveel over het herkennen van contraproductief gedrag. Dit betekent dat deelnemers moeten leren omgaan met afleidingen, prioriteiten moeten leren onderscheiden van futiliteiten, en dat ze effectievere beslissingen nemen over wat hun aandacht verdient.

Pas na deze cruciale stappen – het overtuigen van de meerwaarde van effectief timemanagement en het aanpakken van gedragsverandering – hebben praktische tips kans op slagen. Pas in tweede instantie leert de deelnemer hoe ze planningstools effectief kunnen gebruiken, hoe ze taken kunnen delegeren en hoe ze realistische doelen kunnen stellen.

Timemanagement gaat meer over het beheersen van jezelf als over het beheersen van je tijd

Herkenbare anekdotes en persoonlijke interactie zijn het ideale glijmiddel voor effectieve timemanagement-opleidingen. De traditionele opleiding timemanagement leunt te veel op modellen, best practices en onbereikbare succesverhalen. Een totaalbenadering, waarbij de alle elementen in samenhang worden behandeld, zorgt voor een duurzame en effectieve integratie van time management in het dagelijks leven.

Samengevat gaat een opleiding time management over meer dan techniek. Het is een proces dat begint met het begrijpen van het waarom, gevolgd door het aanpakken van gedragsverandering en het uiteindelijk toepassen van praktische tips en tools. Alleen wanneer deze drie aspecten in harmonie worden gebracht, kan time management echt effectief en duurzaam worden. Dus, voordat men zich stort op een opleiding, is het van essentieel belang om te erkennen dat het draait om meer dan alleen het beheersen van de tijd; het draait om het beheersen van zichzelf.

Timemanagement quote
My Social networks